(English below)

Anh Chị Em là cộng đồng những người đóng góp hàng tháng của saigonchildren để giúp trẻ em thiệt thòi được đi học và có khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống.

Bạn có thể quyên góp bằng thẻ tín dụng theo hướng dẫn ở bên phải màn hình, chọn "Monthly" để tự động được trích hàng tháng.

Nếu không có thẻ tín dụng, bạn có thể thiết lập chức năng chuyển tiền định kỳ trên ngân hàng của bạn và cài đặt chuyển khoản hàng tháng với thông tin như sau:

 • Tên tài khoản: Saigon Children’s Charity CIO
 • * Nếu ngân hàng của bạn không cho nhập ký tự đặc biệt (‘) trong tên người thụ hưởng, vui lòng thay bằng khoảng trống
 • Số tài khoản: 001-010800-141
 • Ngân hàng: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
 • Địa chỉ ngân hàng: The Metropolitan 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
 • Mã Swift: HSBCVNVX
 • Nội dung chuyển khoản: Anh Chi Em - [ten] - [email] - [so dien thoai]

----------------

Invest monthly in the education of disadvantaged children.

Join ANH CHI EM today and help break the cycle of poverty through quality education for vulnerable children.

Anh Chi Em, or “brothers and sisters” in Vietnamese, is a passionate group of monthly givers. People like you, giving what they can to put children on the path of education.

Donate monthly and give at-risk youth the opportunity to reach their full potential and a better life.  

Make A Donation

Anh Chi Em's Monthly Giving

by Saigon Children's Charity CIO


(English below)

Anh Chị Em là cộng đồng những người đóng góp hàng tháng của saigonchildren để giúp trẻ em thiệt thòi được đi học và có khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống.

Bạn có thể quyên góp bằng thẻ tín dụng theo hướng dẫn ở bên phải màn hình, chọn "Monthly" để tự động được trích hàng tháng.

Nếu không có thẻ tín dụng, bạn có thể thiết lập chức năng chuyển tiền định kỳ trên ngân hàng của bạn và cài đặt chuyển khoản hàng tháng với thông tin như sau:

 • Tên tài khoản: Saigon Children’s Charity CIO
 • * Nếu ngân hàng của bạn không cho nhập ký tự đặc biệt (‘) trong tên người thụ hưởng, vui lòng thay bằng khoảng trống
 • Số tài khoản: 001-010800-141
 • Ngân hàng: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
 • Địa chỉ ngân hàng: The Metropolitan 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
 • Mã Swift: HSBCVNVX
 • Nội dung chuyển khoản: Anh Chi Em - [ten] - [email] - [so dien thoai]

----------------

Invest monthly in the education of disadvantaged children.

Join ANH CHI EM today and help break the cycle of poverty through quality education for vulnerable children.

Anh Chi Em, or “brothers and sisters” in Vietnamese, is a passionate group of monthly givers. People like you, giving what they can to put children on the path of education.

Donate monthly and give at-risk youth the opportunity to reach their full potential and a better life.