(English below)


Dịch COVID đang diễn biến xấu tại Việt Nam; và khi chính phủ và người dân đang dồn toàn lực để chống dịch, thì có một đối tượng rất dễ bị tổn thương dường như đang bị bỏ quên. Đó là trẻ em. Không những phải đối mặt với nhiều đợt đóng cửa trường học trong suốt hơn một năm qua, gây ra gián đoạn trong học tập; điều này còn đồng nghĩa với những xáo trộn mạnh về tâm lý và tinh thần của các em khi phải xa thầy cô, xa bạn bè và chịu ảnh hưởng từ những căng thẳng của người lớn. Đặc biệt, đối với trẻ em trong vùng dịch và trẻ em đến từ các gia đình khó khăn, những xáo trộn này còn bị đẩy lên đến mức nghiêm trọng khi việc học bị đình trệ và kinh tế gia đình bị đe doạ. 

Saigon Children's Charity (saigonchildren), với gần 30 năm chăm sóc và hỗ trợ trẻ em khó khăn của Việt Nam, không thể đứng ngoài cuộc trước tình hình ấy. Tháng Sáu với ngày Quốc tế Thiếu nhi càng là lý do để chúng ta nỗ lực hành động vì đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em đến từ các gia đình khó khăn. 

Cùng saigonchildren trao những chiếc "ba lô COVID" cho hàng ngàn trẻ em trong các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch ID-19 trên khắp Việt Nam. Trong những chiếc ba lô này là nhu yếu phẩm đủ dùng trong một tháng để giảm bớt căng thẳng về kinh tế cho cả gia đình, cũng như sách, truyện, và tài liệu học tập để chăm sóc các em về mặt tinh thần. Tuổi thơ mùa COVID không có nghĩa là tuổi thơ phí hoài. Chung tay với saigonchildren để COVID không tiếp tục đào sâu thêm hố ngăn cách về những cơ hội phát triển giữa trẻ em có điều kiện và trẻ em khó khăn, bạn nhé. 

*Saigon Children's Charity là tổ chức từ thiện của Anh, chịu sự quản lý bởi Uỷ ban Từ thiện Anh Quốc. Tất cả thông tin tài chính của saigonchildren được kiểm toán và công bố hàng năm trên website tại https://www.saigonchildren.com/vi/about-us/financial-transparency/ 

  • Đóng góp bằng chuyển khoản:

Tên tài khoản: Saigon Children’s Charity CIO

Số tài khoản: 001010800141 (VND) - 001010800021 (USD)

Ngân hàng: HSBC Bank, 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã SWIFT: HSBCVNVX

Nội dung: COVID 2021 - [Số điện thoại]

(Vui lòng không chọn chuyển khoản nhanh hoặc chuyển khoản 24/7)

  • Ủng hộ qua Momo:

https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

Lời nhắn: [Email của bạn]

----------

Vietnam is going through the worst wave of COVID-19 ever, and as the authorities and the people are doing all they can to fight it, there's a vulnerable group who urgently need help. They are children.

COVID is disrupting their education and affecting their mental wellbeing. They are not able to meet their friends or learn from their teachers, and many are living in households hit by the economic impact of COVID.

For children in lockdown areas and from impoverished families, their lost education and lost time with friends can have devastating long-term effects, and for most online learning and development is not an option.

Saigon Children's Charity (saigonchildren), with nearly 30 years of looking after and providing a better future for disadvantaged children across Vietnam, can't be a bystander in how this crisis is affecting them. We need to take action for this vulnerable group right now.

Join hands with us to give "COVID backpacks" to thousands of children in COVID-affected areas across Vietnam. In each of these backpacks are food staples to relieve the stress of families that can’t afford food anymore, but also books, stories, and games to take care of the child's development and mental wellbeing. A childhood during COVID doesn't have to mean a childhood that is wasted. Take action so that the opportunity gap is not widened even more for disadvantaged children because of this pandemic.

*Saigon Children's Charity is a UK organisation, reporting to the UK Charity Commission. All of our annual financial reports are audited and published on our website at https://www.saigonchildren.com/about-us/financial-transparency/

  • Bank transfer:

Account Name: Saigon Children’s Charity CIO

Account No.: 001010800141 (VND) - 001010800021 (USD)

Bank name: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Bank address: The Metropolitan 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

SWIFT code: HSBCVNVX

Note: COVID 2021 - [your phone number]

(Please do not use Fast Transfering) 

  • Momo:

https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

Note: [your email]

Make A Donation

Balo COVID cho trẻ vùng dịch

by Saigon Children's Charity CIO


(English below)


Dịch COVID đang diễn biến xấu tại Việt Nam; và khi chính phủ và người dân đang dồn toàn lực để chống dịch, thì có một đối tượng rất dễ bị tổn thương dường như đang bị bỏ quên. Đó là trẻ em. Không những phải đối mặt với nhiều đợt đóng cửa trường học trong suốt hơn một năm qua, gây ra gián đoạn trong học tập; điều này còn đồng nghĩa với những xáo trộn mạnh về tâm lý và tinh thần của các em khi phải xa thầy cô, xa bạn bè và chịu ảnh hưởng từ những căng thẳng của người lớn. Đặc biệt, đối với trẻ em trong vùng dịch và trẻ em đến từ các gia đình khó khăn, những xáo trộn này còn bị đẩy lên đến mức nghiêm trọng khi việc học bị đình trệ và kinh tế gia đình bị đe doạ. 

Saigon Children's Charity (saigonchildren), với gần 30 năm chăm sóc và hỗ trợ trẻ em khó khăn của Việt Nam, không thể đứng ngoài cuộc trước tình hình ấy. Tháng Sáu với ngày Quốc tế Thiếu nhi càng là lý do để chúng ta nỗ lực hành động vì đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em đến từ các gia đình khó khăn. 

Cùng saigonchildren trao những chiếc "ba lô COVID" cho hàng ngàn trẻ em trong các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch ID-19 trên khắp Việt Nam. Trong những chiếc ba lô này là nhu yếu phẩm đủ dùng trong một tháng để giảm bớt căng thẳng về kinh tế cho cả gia đình, cũng như sách, truyện, và tài liệu học tập để chăm sóc các em về mặt tinh thần. Tuổi thơ mùa COVID không có nghĩa là tuổi thơ phí hoài. Chung tay với saigonchildren để COVID không tiếp tục đào sâu thêm hố ngăn cách về những cơ hội phát triển giữa trẻ em có điều kiện và trẻ em khó khăn, bạn nhé. 

*Saigon Children's Charity là tổ chức từ thiện của Anh, chịu sự quản lý bởi Uỷ ban Từ thiện Anh Quốc. Tất cả thông tin tài chính của saigonchildren được kiểm toán và công bố hàng năm trên website tại https://www.saigonchildren.com/vi/about-us/financial-transparency/ 

  • Đóng góp bằng chuyển khoản:

Tên tài khoản: Saigon Children’s Charity CIO

Số tài khoản: 001010800141 (VND) - 001010800021 (USD)

Ngân hàng: HSBC Bank, 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã SWIFT: HSBCVNVX

Nội dung: COVID 2021 - [Số điện thoại]

(Vui lòng không chọn chuyển khoản nhanh hoặc chuyển khoản 24/7)

  • Ủng hộ qua Momo:

https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

Lời nhắn: [Email của bạn]

----------

Vietnam is going through the worst wave of COVID-19 ever, and as the authorities and the people are doing all they can to fight it, there's a vulnerable group who urgently need help. They are children.

COVID is disrupting their education and affecting their mental wellbeing. They are not able to meet their friends or learn from their teachers, and many are living in households hit by the economic impact of COVID.

For children in lockdown areas and from impoverished families, their lost education and lost time with friends can have devastating long-term effects, and for most online learning and development is not an option.

Saigon Children's Charity (saigonchildren), with nearly 30 years of looking after and providing a better future for disadvantaged children across Vietnam, can't be a bystander in how this crisis is affecting them. We need to take action for this vulnerable group right now.

Join hands with us to give "COVID backpacks" to thousands of children in COVID-affected areas across Vietnam. In each of these backpacks are food staples to relieve the stress of families that can’t afford food anymore, but also books, stories, and games to take care of the child's development and mental wellbeing. A childhood during COVID doesn't have to mean a childhood that is wasted. Take action so that the opportunity gap is not widened even more for disadvantaged children because of this pandemic.

*Saigon Children's Charity is a UK organisation, reporting to the UK Charity Commission. All of our annual financial reports are audited and published on our website at https://www.saigonchildren.com/about-us/financial-transparency/

  • Bank transfer:

Account Name: Saigon Children’s Charity CIO

Account No.: 001010800141 (VND) - 001010800021 (USD)

Bank name: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Bank address: The Metropolitan 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

SWIFT code: HSBCVNVX

Note: COVID 2021 - [your phone number]

(Please do not use Fast Transfering) 

  • Momo:

https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

Note: [your email]