(English below)

Kể từ khi Việt Nam tái bùng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng vào cuối tháng Bảy vừa qua, saigonchildren đã nhận thấy nhu cầu cần phải mở rộng hoạt động hỗ trợ của mình, cụ thể là tới vùng ảnh hưởng kinh tế nặng nề Đà Nẵng và Quảng Nam. Khi hoạt động du lịch, nguồn thu chủ yếu của hai địa phương này, đóng băng, cũng là lúc những người lao động phổ thông và lao động thời vụ gặp khó khăn nghiêm trọng để vừa có cái ăn vừa cho con em được đi học.

Nửa đầu năm nay nền kinh tế Đà Nẵng đã giảm 3,61 phần trăm, cũng là lần đầu tiên thành phố này không tăng trưởng kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, thành phố có 216.387 lao động không có hợp đồng và lao động tự do. Hơn 50.000 người dân trong các hộ nghèo và cận nghèo của thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những hệ quả do giãn cách xã hội và việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh gây ra.

Không chỉ tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm, trong đợt hai này saigonchildren cũng hướng đến dùng một phần nguồn quỹ thu được để trao học bổng cho học sinh đến từ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng kinh tế bởi COVID-19, để các em yên tâm bước vào năm học mới và việc học tập không bị gián đoạn.

Ủng hộ qua Momo: https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

Ủng hộ qua chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: Saigon Children’s Charity CIO
  • (Nếu ngân hàng của bạn không cho nhập ký tự đặc biệt (‘) trong tên người thụ hưởng, vui lòng thay bằng khoảng trống )
  • Số tài khoản: 001-010800-141
  • Ngân hàng: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
  • Địa chỉ ngân hàng: The Metropolitan 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

-----------

Since the second outbreak of COVID-19 first appeared in Da Nang at the end of July, saigonchildren has witnessed a great need to expand its relief support, aimed specifically at supporting impoverished residents of the Da Nang and Quang Nam provinces. This is essential as the pandemic has hit tourism areas such as these particularly hard and low-income seasonal workers struggle to find enough economic resources to keep their families fed and educated.

The Da Nang economy shrank by 3.61 percent in the first half of this year, its first contraction in the 23 years since it became a centrally administered city. According to the Da Nang Department of Labour, Invalids, and Social Affairs, there are 216,387 uncontracted and freelance workers being affected by the pandemic in the city. Over 50,000 people in the city’s poor and near-poor households are amongst the most impacted by social distancing measures and the closure of businesses.

This second COVID appeal will aim to continue the incredibly effective mission of the first – improving food security to alleviate the pressure that families feel around providing an education. However, it will additionally be reaching out to children whose households have been impacted by COVID-19 in an attempt to provide more scholarships for deserving and hardworking children. 

Make A Donation

COVID Emergency Support Phase 2

by Saigon Children's Charity CIO


(English below)

Kể từ khi Việt Nam tái bùng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng vào cuối tháng Bảy vừa qua, saigonchildren đã nhận thấy nhu cầu cần phải mở rộng hoạt động hỗ trợ của mình, cụ thể là tới vùng ảnh hưởng kinh tế nặng nề Đà Nẵng và Quảng Nam. Khi hoạt động du lịch, nguồn thu chủ yếu của hai địa phương này, đóng băng, cũng là lúc những người lao động phổ thông và lao động thời vụ gặp khó khăn nghiêm trọng để vừa có cái ăn vừa cho con em được đi học.

Nửa đầu năm nay nền kinh tế Đà Nẵng đã giảm 3,61 phần trăm, cũng là lần đầu tiên thành phố này không tăng trưởng kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, thành phố có 216.387 lao động không có hợp đồng và lao động tự do. Hơn 50.000 người dân trong các hộ nghèo và cận nghèo của thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những hệ quả do giãn cách xã hội và việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh gây ra.

Không chỉ tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm, trong đợt hai này saigonchildren cũng hướng đến dùng một phần nguồn quỹ thu được để trao học bổng cho học sinh đến từ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng kinh tế bởi COVID-19, để các em yên tâm bước vào năm học mới và việc học tập không bị gián đoạn.

Ủng hộ qua Momo: https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

Ủng hộ qua chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: Saigon Children’s Charity CIO
  • (Nếu ngân hàng của bạn không cho nhập ký tự đặc biệt (‘) trong tên người thụ hưởng, vui lòng thay bằng khoảng trống )
  • Số tài khoản: 001-010800-141
  • Ngân hàng: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
  • Địa chỉ ngân hàng: The Metropolitan 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

-----------

Since the second outbreak of COVID-19 first appeared in Da Nang at the end of July, saigonchildren has witnessed a great need to expand its relief support, aimed specifically at supporting impoverished residents of the Da Nang and Quang Nam provinces. This is essential as the pandemic has hit tourism areas such as these particularly hard and low-income seasonal workers struggle to find enough economic resources to keep their families fed and educated.

The Da Nang economy shrank by 3.61 percent in the first half of this year, its first contraction in the 23 years since it became a centrally administered city. According to the Da Nang Department of Labour, Invalids, and Social Affairs, there are 216,387 uncontracted and freelance workers being affected by the pandemic in the city. Over 50,000 people in the city’s poor and near-poor households are amongst the most impacted by social distancing measures and the closure of businesses.

This second COVID appeal will aim to continue the incredibly effective mission of the first – improving food security to alleviate the pressure that families feel around providing an education. However, it will additionally be reaching out to children whose households have been impacted by COVID-19 in an attempt to provide more scholarships for deserving and hardworking children.