Đóng góp bằng MOMO qua link: https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

HỖ TRỢ KHẨN CẤP:

ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO TRẺ EM CÓ NGUY CƠ CAO TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Trẻ em là nạn nhân tiềm ẩn của đại dịch COVID-19. Việc học, tinh thần và thậm chí các nhu cầu cơ bản của các em đang bị ảnh hưởng nặng nề. Một số em sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại sau thời gian dài nghỉ học, những em khác thậm chí đã bắt đầu tìm việc làm (thường là bất hợp pháp và nguy hiểm) để giúp gia đình đối phó với áp lực kinh tế. Trường đóng cửa thời gian dài làm tăng nguy cơ bị lạm dụng và xâm hại đối với cả trẻ nam và nữ. Với sự căng thẳng và sợ hãi chưa từng có trong cộng đồng, những thách thức và tác hại mà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải đối mặt trong và sau đại dịch này sẽ rất nghiêm trọng và lâu dài.

CÁC EM CẦN SỰ HỖ TRỢ TỪ CỘNG ĐỒNG NGAY LÚC NÀY!


Nếu bạn không muốn quyên góp bằng thẻ tín dụng, bạn có thể chuyển khoản ngân hàng với thông tin tại đây https://www.saigonchildren.com/vi/donate/bank-details/. Khi chuyển khoản bạn vui lòng ghi rõ “Quy Khan Cap COVID” vào phần ghi chú. 

Make A Donation

Hỗ trợ Khẩn cấp cho Trẻ trong mùa dịch COVID-19

by Saigon Children's Charity CIO


Đóng góp bằng MOMO qua link: https://payment.momo.vn/pay/store/MOMOTUUM20191113-saigonchildren

HỖ TRỢ KHẨN CẤP:

ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO TRẺ EM CÓ NGUY CƠ CAO TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Trẻ em là nạn nhân tiềm ẩn của đại dịch COVID-19. Việc học, tinh thần và thậm chí các nhu cầu cơ bản của các em đang bị ảnh hưởng nặng nề. Một số em sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại sau thời gian dài nghỉ học, những em khác thậm chí đã bắt đầu tìm việc làm (thường là bất hợp pháp và nguy hiểm) để giúp gia đình đối phó với áp lực kinh tế. Trường đóng cửa thời gian dài làm tăng nguy cơ bị lạm dụng và xâm hại đối với cả trẻ nam và nữ. Với sự căng thẳng và sợ hãi chưa từng có trong cộng đồng, những thách thức và tác hại mà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ phải đối mặt trong và sau đại dịch này sẽ rất nghiêm trọng và lâu dài.

CÁC EM CẦN SỰ HỖ TRỢ TỪ CỘNG ĐỒNG NGAY LÚC NÀY!


Nếu bạn không muốn quyên góp bằng thẻ tín dụng, bạn có thể chuyển khoản ngân hàng với thông tin tại đây https://www.saigonchildren.com/vi/donate/bank-details/. Khi chuyển khoản bạn vui lòng ghi rõ “Quy Khan Cap COVID” vào phần ghi chú.